Dagmar Mega

lektorka a koučka 

Poskytuji akreditované kurzy k multisenzorickému prostředí (snoezelen) pro pedagogy i sociální pracovníky a další pomáhající profese. 

Zjistíte jak rozvíjet smyslové vnímání, jaké pomůcky využívat. Jak prostředí a smyslové vjemy ovlivňují naše chování i funkce mozku. Získáte přehled o pravé a levé mozkové hemisféře a jak obě propojovat pro zrychlení našeho myšlení a rozhodování…

Na smyslové vnímání navazují kognitivní funkce – paměť, pozornost, verbální schopnosti, prostorová orientace a logické uvažování. Naučíte se, jak je zlepšovat a procvičovat, abychom fungovali efektivně a byli mentálně mladí i s přibývajícím věkem.  Důležitá je také práce se stresem, jak zvyšovat odolnost vůči stresu, rychlost reakcí v zátěžových situacích, rozhodování a práce s emocemi..

Dobré smyslové vnímání, a funkce mozku jsou základem pro náš život, ale to jak se rozhodujeme a chováme je ovlivněno naší osobností – osobnostními rysy. Hrají zde roli vzorce chování, které si neseme z dětství, a které postupem času upravujeme. Této oblasti se věnují kurzy a poradenství k typologii osobnosti, lidský potenciál a využívání silných stránek, komunikace a řešení konfliktů, vedení lidí, práce v týmu ad.


zátěžová deka - pomůcky snoezelen mozekasmysly
18.8. 2023

Práce se zátěžovými pomůckami

Dagmar Mega: Jak pracovat se zátěžovými pomůckami pro aktivizaci a stimulaci těla, zvyšování povědomí o těle. Zátěžové pomůcky jako proprioceptivní stimuly pro vyhledávající typy dle senzorického profilu. Zátěžové pomůcky jako možnost podpory zklidnění a relaxace. #mozek #smsly #snoezelen @mozekasmysly.cz @dagmarmega

snoezelen Akropolis Dagmar Mega, kurzy a školení mozek a smysly
7.8. 2023

Efektivní smyslová stimulace – praktické rady při provázení klenta nejen v multisenzorickém prostředí snoezelen

Dagmar Mega - Efektivní smyslová stimulace. Článek o postupech pro rozvoj smyslové (senzorické) citlivosti, pro podporu vzniku nových synaptických spojení. Využití v multisenzorickém prostředí snoezelen. #mozek #smysly @mozekasmysly.cz @dagmarmega

multisenzorické prostředí snoezelen
21.10. 2021

Barevná či bílá multisenzorická místnost snoezelen?

Dagmar Mega Jak vybrat barevné nastavení multisenzorické místnosti snoezelen. Výhody bílé, tmavé nebo barevné, tématické místnosti pro smyslovou stimulaci, aktivizaci i relaxaci. #mozek #smysly #snoezelen @mozekasmysly.cz @dagmarmega