Dagmar Mega

lektorka a koučka 

Veškerý osobní rozvoj a pokrok vychází z celkové kondice - fyzické i psychické. Tělo i mozek jsou spojené nádoby a reagují na prostředí. Proto se na každé zadání dívám v souvislostech..

Postupuji od smyslů, vnímání, přes kognici - pozornost, rozhodování a komunikaci s ohledem na rozdílnost typů osobnosti, po úpravy prostředí, aby bylo v  souladu s našimi záměry a cíli.

Specializuji se na využití smyslů pro aktivizaci mozku - paměti, pozornosti i odolnosti vůči stresu. Jedním z mých stěžejních témat je multisenzorické prostředí snoezelen pro relaxaci, posílení mentální odolnosti a zlepšovácí kognitivní rezervy, což pomáhá zvládání stresu a předchází syndromu vyhoření. Vnímání těla a typologii osobnosti zohledňuji i v tématech komunikace, řešení konfliktů, efektivní komunikaci i pro zlepšování mezilidských vztahů.

Mnoho let jsem působila i jako kariérová poradkyně, provázela klienty při osobním i profesním rozvoji a byla jsem tak u mnoha životních změn mých klientů. Stále z těchto zkušeností čerpám při kurzech i dalšího rozvojového poradenství. 

Dále se podílím na vývoji programů virtuální reality pro  aktivizaci, redukci stresu, zlepšení pozornosti a kognitivních funkcí a měření pokroků pomocí virtuálních brýlí. 

Vytvářím také teambuildingy spojené se vzděláváním. Ráda zařazuji zábavné prvky cvičení na propojování mozkových hemisfér, žonglování, hudební prvky a latinskoamerické rytmy, které čerpám z workshopů s Martou Topferovou, které jednak aktivizují mozek, ale také propojují týmy a jsou zdrojem zábavy.
 
Působím po celé ČR i v zahraničí. Ke smyslové stimulaci a tréninkům mozku jsem absolvovala stáže ve Velké Británii, Španělsku, Německu.. Ve Švýcarsku jsem získala mezinárodní certifikát snoezelen ISNA. Absolvovala jsem tuzemské i zahraniční výcviky koučinku, neurolingvistického programování a další.

V roce 2007 jsem založila neziskovou organizaci Akropolis, z.s. Součástí tohoto oblíbeného komunitního, vzdělávacího a rodinného centra je i komplex multisenzorických místností pro individuální a skupinové programy. Po osmi letech jejího vedení jsem její další směřování přenechala svému týmu, ale spolupracuji s nimi nadále externě.

Řadu let se věnují také neformálnímu vzdělávání a jako regionální konzultantka Domu zahraniční spolupráce při MŠMT ČR konzultiji projekty zahraničních stáží a projekty pro mládež, odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých.

Ve volném čase svoji mentální i fyzickou kondici posiluji také při závodění na dračích lodích.